Loading...


Skala


Potisk reklamních a dárkových předmětů
- přehled tiskových technologií 


Tamponový tisk

Relativně nová technologie vhodná pro potisk menších předmětů. Velikost motivu do max. 7 x 7 cm. Podmínkou pro potisk je, aby barva dobře přilnula k potiskovanému materiálu a aby potiskovaný předmět bylo možné ve stroji zaaretovat a nebyl příliš veliký. Principem tamponového tisku je přenos motivu z matrice pohybujícím se silikonovým tamponem (odtud jméno technologie) na samotný předmět. Matrice (také nazývaná klišé) má reliéfní strukturu, kde po stěru speciální stěrkou zůstává barva, která je pak přenesena tamponem na potiskovaný předmět. Existují jak jednobarevné, tak vícebarevné stroje. Důležitou součástí tamponového tisku je také znalost jednotlivých potiskovaných materiálů a pro ně vhodných barev včetně předúprav. Na některé materiály se pak používá barva dvousložková, která obsahuje speciální tvrdidlo. Výhodou tamponového tisku je vynikající detail a možnost nízká nákladovost.

Sítotisk

Jedna z nejstarších technologií avšak neustále vylepšovaná zůstává stále jednou z nejpoužívanějších technologií pro potisk reklamních předmětů. V nejjednodušší formě je motiv přenášen za pomoci ruční stěrky ze síta s barvou. V praxi se dnes používají různé poloautomatické a automatické sítotiskové stroje. Podle způsobu upevnění potiskovaného předmětu rozlišujeme pak takzvaný plošný sítotisk a sítotisk rotační. Jak už název plošný sítotisk napovídá, používá se pro potisk všeho zboží, které lze tisknout v ploše, např. textil, papír, samolepky apod. Rotační sítotisk se pak používá pro potisk předmětů válcovitého tvaru, např. hrnků, skleniček, kuličkových per apod.

Transfer

Při transferu se v první fázi používá opět sítotisk. Motiv se tiskne zrcadlově obráceně na archy transferového papíru. Na samotné reklamní předměty se pak přenáší za vysoké teploty a tlaku v tzv. transferových lisech. Odtud také pramení název transfer. Transfer je vhodný zejména na hůře potisknutelné předměty typu tašek, batohů, ledvinek. Používá se ale i pro potisk textilu. Výhodou transferu je přesný soutisk u vícebarevných tisků (tisk se provádí na archy papíru a nikoli přímo na předmět). Nevýhodou je vyšší pracnost a z toho vyplývající vyšší cena.

Výšivka

Jedná se o klasickou technologii, kdy je logo strojově vyšito na jakékoli textilní výrobky. Před započetím výšivku je nutné naprogramovat přesný způsob poskládání jednotlivých stehů. Výšivka se pak provádí na speciálních strojích, kde se vyšívá řada výrobků najednou. Výšivka není vhodná pro zobrazení jemných a malých detailů, je vždy nutné brát ohled na tloušťku používané nitě. Výhodou výšivku je velká trvanlivost a kvalitní vzhled. Tato technologie je vhodná zejména na textil -polokošile, trička, bundy, ručníky. V závislosti na materiálu a přístupnosti se dá však s úspěchem použít i u některých batohů, tašek apod.


Gravírování laser

Gravírování laserem nebo zkráceně nazývané také laser je modernější technologií. Používá se při ní laserového paprsku pomocí něhož se vyryje motiv do reklamního předmětu. Důležité je, aby byl tento materiál vhodný pro laserování, např.různé kovové a dřevěné povrchy. Pro tuto technologii se používají speciálně upravené laserové stroje s různými typy a sílou paprsku. Výhodou laseru je jeho jemný detail a trvanlivost, je však vhodný pouze na omezenou skupinu předmětů.

Ražba

Klasická technologie, která používá mechanický otisk loga z horké raznice na ražený předmět. Je možná i ražba za tepla přes fólií, kdy je pak logo barevné. Před započetím ražby je nutné vyrobit raznici. Ražba se používá do různých měkkých materiálů, které jsou pro ražbu vhodné, např. různé koženkové a kožené výrobky. Nejčastěji raženým reklamním předmětem jsou koženkové diáře. Ražba je náročná na přípravu raznice, ta má ale dlouhou životnost a její použití je téměř neomezené.

Sublimační tisk

Moderní technologie používaná původně hlavně ve výrobě sportovních dresů. Dnes se používá i při potisku řady reklamních předmětů, např. šňůrek (lanyardů) nebo mikrovláknových hadříků. Podmínkou pro použití této technologie je vhodný materiál, nejčastěji polyester, který musí být bílý a dobře přijímat sublimovanou barvu. Principem sublimace je přenos předem natištěné barevné vrstvy ze speciálního papíru na potiskovanou plochu. Při vysoké teplotě barva sublimuje (mění se z pevného do plynného skupenství) a následně přejde do vláken potiskovaného materiálu, který po ochlazení barvu zafixuje. Barva se tedy nenachází na povrchu jako u sítotisku ale přímo uvnitře vlákna. Výhodu sublimace je její rychlost, kdy je možné motivy bez příprav tisknout přímo z počítače, vysoké rozlišení a vynikající barevnost.

Ofsetový tisk

Klasická tisková technologie používaná masově v polygrafii. Svoje místo má i v oblasti reklamních předmětů, nejčastěji u různých vkládaných listů apod. Používá se i k tisku samolepících bločků, poznámkových lístků nebo pro branding kalendářů a diářů.Výhodu je nízká nákladovost při vyšších sériích a kvalita tisku.

Flexotisk

Speciální tisková technologie používaná hlavně pro tisk obalů. Tiskne se z měkkého silikonového štočku na válci a používá se pro potisk měkkých materiálů. V oblasti reklamních předmětů má své místo ve výrobě PE tašek nebo obalů na sladkosti. Výhodou je nízká cena a rychlost. Nevýhou je horší možnost soutisku, problematický tisk velkých ploch a nižší rozlišení.

Pískování

Starší technologie používaná pro branding skleněných nebo kovových výrobků. Pískování probíhá tryskáním jemného písku přes šablonu, která vyznačuje plochu pro branding. Tam, kde není povrch zakryt šablonou, dojde ke zdrsnění a zmatnění. Technologie vzhledem k vysoké prašnosti probíhá v oddělených boxech a není příliš oblíbená. Výhodou je decentní vzhled a vysoká trvanlivost.